CO JE
MINDFULNESS

Co je mindfulness?

Mindfulness je vědecky ověřená metoda, díky které dokážeme žít více tady a teď, lépe zvládat stres, opakující myšlenky či nepříjemné emoce. Jedná se o dovednost, kterou budujeme skrze mindfulness cvičení (meditaci všímavosti). Pro zjednodušení se na mindfulness můžeme dívat jako na typ mentální tréninku, který nám pomáhá být více „nad věcí“ a mít osobní i pracovní život více ve svých rukou. 

Mindfulness je v našem západním světe úzce spjaté s osobou Jon Kabat-Zinn, který v roce 1979 na UMASS Medical School založil program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Tento program se se stal velmi úspěšný a rozšířil se po celém světě. Sám jsem program na této škole v USA vystudoval a od té doby jej učím. Více informací o 8týdenním kurzu naleznete ZDE

Co je mindfulness v bodech:

 • Vědecky ověřená metoda
 • Typ mentálního tréninku
 • Je to dovednost, kterou rozvíjíme
 • Pozitivně ovlivňuje fungování mozku
 • Pomáhá lépe zvládat stres, opakující se myšlenky či obtížné emoce

Proč cvičit mindfulness?

Proběhlo již mnoho výzkumů, které se zabývají tím, co doopravdy tento přístup přináší – co nám cvičení mindfulness doopravdy přináší. Výzkumy ukazují, že mindfulness pozitivně mění fungování našeho mozku.

Jeden příklad za všechny. V jednom z výzkumů zjistili, že prefrontální cortex, který nám (mimo jiné) pomáhá vidět věci z většího nadhledu, být si vědom různých možností řešení, byl po skončení 8týdenního kurzu aktivnější, dokonce fyzicky větší. Oproti tomu amygdala, která je odpovědná za emocionální, fyziologické reakce během stresové situace, byla méně aktivní, dokonce fyzicky menší. Jinými slovy, po osmi týdnech cvičení je náš mozek rezistentnější, například, vůči stresu.

Proč cvičit mindfulness v bodech:

 • Zvyšuje odolnost vůči stresu, obtížným emocím či úzkosti
 • Méně trávíme čas s myšlenkami a dokážeme je lépe zvládnout
 • Pomáhá lépe zvládat emočně náročnější situace
 • Zlepšuje spánek
 • Zvyšuje koncentraci a pozornost
 • Posiluje empatii, paměť či imunitu

KURZY MINDFULNESS

Kurzy vám pomohou rozvinout vaši všímavost, pozornost, soustředění a také schopnost lépe zvládat stres, nepříjemné emoce či opakující se myšlenky.

Vyzkoušejte tři dny s mindfulness

Tři dny Vás budu vést, jak všímavost cvičit. Dostanete audionahrávku, podle které cvičení probíhá a další tipy, jak přinést všímavost do svého života. 

V případě, že vám email nepřijde, zkontrolujte si, prosím, vaši emailovou SPAM schránku (nevyžádanou poštu).