CO JE
MINDFULNESSMEDITACE

CO JE MINDFULNESS MEDITACE?

Jedná se o cvičení, ve kterém rozvíjíme svoji všímavost. Postupně tak více vnímáme, co děje okolo nás a také uvnitř nás a učíme se, jak s tím, co zažíváme (myšlenky, obtížné emoce či fyzický diskomfort) lépe pracovat. Dr. Richard Davidson ve svých výzkumech ukázal, že změna fungování našeho mozku je možná právě díky většímu všímání si toho, co zažíváme.

Co je mindfulness meditace v bodech:

  • Cvičení všímavosti
  • Rozvíjí všímavost skrze vědomé pozorování okamžik za okamžik

JAK CVIČIT MINDFULNESS?

Základem je trénink. Osobně doporučuji začínat audionahrávkou, která vás meditací dokáže dobře provést. Můžete začít třeba 10 minut denně. Toto cvičení rozvíjí větší všímavost a pomáhá měnit naše navyklé, automatické jednání.

Cvičení mindfulness stojí na několika principech: objekt pozorování (to, čemu věnujeme pozornost), všímání si objektu pozorování okamžik za okamžikem (tedy znovu a znovu) a vracení se zpět, kdykoliv vás něco odvede pryč (myšlenka, zvuk či výrazný fyzický vjem). Tedy, například, můžete zaměřit pozornost na svůj dech a všímat si jej moment za momentem.

Můžete tak pozorovat, jak se hrudník zvedá a klesá, jak dech vchází do všeho těla a následně z něj vychází ven. Vždy, když se vaše mysl zatoulá (k nějaké myšlence, zvuku…), tak pozornost opakovaně vracejte zpět ke svému dechu. Smyslem cvičení není udržet co nejdéle svoji pozornost a nenechat se vyrušit, nebo (například) zbavit se všech myšlenek. Smyslem cvičení je si všímat toho, co jsme si zvolili a také si všímat, když vás něco odvede pryč a vracet se znovu a znovu zpět. Díky tomuto cvičení můžete postupně rozvíjet to pozitivní, co mindfulness přináší. 

JAK ZAČÍT?

Pokud by měl někdo zájem, na svých stránkách nabízím 3 dny s mindfulness zdarma, které mohou být právě takový dobrým začátkem. Zájemci dostávají emailem audionahrávku a informace, které jim základy meditace a mindfulness představí. Do tohoto programu se lze (zdarma) přihlásit ZDE.

Zároveň se doporučuju podívat na měsíční kurzy 8týdenní kurz mindfulness, které krok za krokem a mindfulness učí. Kurzy nabízejí informace, audionahrávky, podporu a vedení.

Jak cvičit mindfulness v bodech:

  • Dopředu si stanovte čas, jak dlouho  budete cvičit
  • Zvláště ze začáku cvičte s audionahrávkou (například 10 minut denně)
  • Zvolit si objekt pozorování (například svůj dech)
  • Všímat si objektu pozorování okamžik za okamžikem
  • Vracet se zpět, kdykoliv vás něco odvede pryč
  • O tom, čeho si během všímáte, dale nepřemýšlejte, nehodnoťte to
  • Cvičit ideálně alespoň po dobu 14 dnů, aby byla vidět změna
  • Najít si kurz mindfulness či knihu, která vás bude v začátcích podporovat

PUSŤ SI MEDITACI VŠÍMAVOSTI

KLIKNI PRO DALŠÍ INFORMACE