PROČ CVIČIT
MINDFULNESS

PROČ CVIČIT MINDFULNESS?

Proběhlo již mnoho výzkumů, které se zabývají tím, co doopravdy tento přístup přináší – co nám cvičení mindfulness doopravdy přináší. Výzkumy ukazují, že mindfulness pozitivně mění fungování našeho mozku. 

Lepší zvládání stresu

V jednom z výzkumů zjistili, že prefrontální cortex, který nám (mimo jiné) pomáhá vidět věci z většího nadhledu, být si vědom různých možností řešení, byl po skončení 8týdenního kurzu aktivnější, dokonce fyzicky větší. Oproti tomu amygdala, která je odpovědná za emocionální, fyziologické reakce během stresové situace, byla méně aktivní, dokonce fyzicky menší. Jinými slovy, po osmi týdnech cvičení je náš mozek rezistentnější, například, vůči stresu.

Kvalitnější spánek

Různé výzkumy ukázali až 60% zvýšení REM fáze spánku, pokud lidé před spaním meditovali. REM fáze spánku podporuje, mimo jiné, schopnost uchovat, zapamatovat si informace a také slouží k „pročištění“ paměti, tj. v posílení paměti významných podnětů a jejím „vyčištění“ od podnětů slabých.

Lepší zvládání úzkosti

Výzkumy ukazují, že mindfulness meditace snižuje úzkost. Ve výzkumech zkoumali množství cortizolu v krvi u lidí, kteří cvičí mindfulness, kteří necvičí a u lidí, kteří podstoupili teoretický kurz stres managementu. Ti, kteří cvičí mindfulness vyházeli výrazně nejlépe.

Proč cvičit mindfulness:

  • Zvyšuje odolnost vůči stresu, obtížným emocím či úzkosti
  • Méně trávíme čas s myšlenkami a dokážeme je lépe zvládnout
  • Pomáhá lépe zvládat emočně náročnější situace
  • Zlepšuje spánek
  • Zvyšuje koncentraci a pozornost
  • Posiluje empatii, paměť či imunitu

PODÍVEJ SE, CO VŠE PŘINÁŠÍ MINDFULNESS

KLIKNI PRO DALŠÍ INFORMACE