METODA MINDFULNESS

Metoda mindfulness je

… vědecký přístup inspirovaný východní filozofií, jehož začátek se datuje do roku 1979. Proč všímavost? Na UMASS Medical School, pod vedením Jona Kabat-Zinna byl vytvořen ucelený vzdělávací koncept opřený o mnohé výzkumy pozitivních efektů mindfulness na činnost mozku a ve svém důsledku na náš osobní a pracovní život.

Jak říká Jon Kabat-Zinn: „Mindfulness znamená být všímavý okamžik za okamžikem, bez hodnocení. Všímavost rozvíjíme tak, že se záměrem pozorujeme přítomný okamžik a snažíme se tuto pozornost udržet jak nejlépe dovedeme. Díky tomu se dostáváme do kontaktu se svým životem takovým, jaký je.“

Co je to meditace?
Přístup využívá široké spektrum meditací mindfulness – technik pro budování všímavosti ke svým vlastním vnitřním procesům (myšlenkám, emocím, fyzickým počitkům) a učí, jak tyto procesy regulovat (jak zvládat neustále běžící myšlenky, stres, obtížnou komunikaci atd.). 

 

všímavost

Výzkumy mindfulness

Snížení stresu – mindfulness zvyšuje schopnost odolávat stresu, dokonce i lépe než relaxační či afirmační techniky (Remmers, Topolinski, & Koole, 2016).

Regulování emocí – mindfulness nabízí odstup od intenzivních negativních emocí; učí nás je identifikovat, místo abychom s nimi bojovali. Mindfulness pomáhá lepšímu zvládání depresí (Falsafi, 2016).

Mindfulness rozvíjí neuroplasticitu mozku –zlepšuje schopnost učit se; paměť (Hölzel, Carmody, Vangel, Congleton, Yerramsetti, Gard, & Lazar, 2011), zvyšuje výkonnost v práci a mentální zdraví (Gartenschläger, Schreckenberger, Buccholz, Reiner, Beutel, Adler, & Michal, 2017). Po 8týdenním kurzu prefrontální cortex a hippocampus vykazují vyšší aktivitu, naopak amygdala je méně aktivní (Gotink, Meijboom, Vernooji, Smits, & Hunink, 2016 Neuroplasticity mindfulness and the brain).

Zlepšení zdraví – praktikování mindfulness zlepšuje zdraví, například kardiovaskulrání systém (Loucks, Britton, Howe, Eaton, & Buka, 2015), snižuje tlak (Tomfohr, Pung, Mills, & Edwards, 2015) ), váhu; pomáhá zlepšovat stravovací návyky a snižuje depresi a úzkost (Rogers, Ferrari, Mosely, Lang, & Brennan, 2017).

Zvýšení subjektivně vnímaného štěstí – po 8 týdnech cvičení levý prefrontální cortex, který ovlivňuje subjektivně vnímané štěstí, vykazuje více aktivity (Davidson 2012).

Mindfulness dále pomáhá budovat lidské kvality jako jsou trpělivost, zvídavost, tolerance, sebepřijetí; snižuje reaktivitu a zlepšuje vztahy s druhými (Solhaug, Eriksen, de Vibe, Haavind, Friborg, Sørlie, & Rosenvinge, 2016).

 

všímavost
všímavost