MINDFULNESS ALUMNI ONLINE

„Po všech těch letech jsem začala přemýšlet nad tím, zda tajemství dobrého života nespočívá v tom, že neznáme všechny odpovědi, ale že se ve společnosti lidí, které máme rádi, věnujeme otázkám, které nemohou být zodpovězeny.“ Rachel Naomi Remen

Kurz je určen absolventům 8týdenních kurzů, kteří chtějí dále rozvíjet svoji všímavost, poznávat mindfulness v nových souvislostech a žít více v přítomnosti. Na každém setkání probíhá společná praxe mindfulness a následná diskuse, která praxi reflektuje a dále prohlubuje. Každé setkání má své specifické téma, kterému se věnujeme. Součástí kurzu jsou dobrovolné úkoly, které vám pomohou nabyté poznatky uvést do praxe.

Tímto kurzem otevírám nový cyklus kurzů pro ty, co již absolvovali základy mindfulness a chtějí svoji praxi dále rozvíjet. Každý cyklus bude zaměřený na jiná témata.

mbsr
mbsr

STRUKTURA A PRŮBĚH ALUMNI

 • Šest (2,5 h) setkání

 • Vždy společná praxe (60 – 75 minut) s následnou diskusí

 • Šest nových témat týkající se mindfulness

 • Dobrovolné úkoly

CO JE V CENĚ 

 • Šest 2,5 h setkání

 • Handouty shrnující to podstatné

 • Možnost mi kdykoliv zavolat nebo napsat během celého kurzu

 • Na setkání se půjde podívat i ze záznamu

TERMÍNY ALUMNI

Kde: online (přes ZOOM)
Kdy: 18:00 – 20:30

 1. středa 10. 11.
 2. čtvrtek 18. 11. 
 3. středa 24. 11.
 4. středa 1. 12.
 5. středa 8. 12.
 6. středa 15. 12. 

Cena: 3 700,- Kč

CO VÁS ČEKÁ

1. setkání: Netrpělivost, nesoustředění, obavy a koncentrace
Netrpělivost a obavy patří mezi časté věci, které nás blokují (při meditaci i během dne). Podíváme se do hloubky na to, co je způsobuje a jak s nimi pracovat.

2. setkání: Mindfulness of feelings
V základním MBSR kurzu se bavíme o tom, že mindfulness učí vkládat pauzu do prostoru mezi stimulem a reakcí, a tím nejednat automaticky. Na setkání se podíváme na naše automatická chování více do hloubky. Ukážeme si, jak lépe a rychleji rozpoznávat naše tendence něco potlačovat, nebo na něčem naopak ulpívat a jak s tím pracovat.  

3. setkání: Ospalost a nuda
Mezi další obtíže, které často meditace zahrnuje, patří ospalost a nuda. Ukážeme si, co je způsobuje a jak je lépe zvládat.  

 

4. setkání: Pomíjivost
Jedno z ústředních témat všímavosti. Pomíjivost je součást všímavosti, jako takové. Na setkání se zaměřujeme se na to, jak se s ní potkáváme při meditaci a během dne. Zároveň se naučíme pracovat s tím, co téma pomíjivosti přináší.  

5. setkání: Mini-retreat
Ačkoliv každé setkání věnujeme cca 50 minut praxi, tentokrát půjdeme ještě dále. Společné praxi se tu budeme věnovat dvě hodiny. V rámci jednotlivých meditací se znovu potkáme s tématy, které jsme doposud probrali.

6. setkání: Soucit a laskavost
Na závěrečném, vánočním setkání se zaměříme na soucit a laskavost: jak je rozvíjet a v čem všem nám mohou pomoci.

Kurz můžete také uhradit pomocí Benefit plus. Kurz naleznete pod „provozovnou“ Bemindful.cz. Po uhrazení částky vás budu kontaktovat s dalšími informacemi. 

Kurz můžete také uhradit pomocí Benefit plus. Kurz naleznete pod „provozovnou“ Bemindful.cz. Po uhrazení částky vás budu kontaktovat s dalšími informacemi.