MINDFULNESS ALUMNI

V dobré společnosti se věnujeme mindfulness, rozvíjíme svoji všímavost a schopnost zvládat obtížné situace.

 

„Po všech těch letech jsem začala přemýšlet nad tím, zda tajemství dobrého života nespočívá v tom, že neznáme všechny odpovědi, ale že se ve společnosti lidí, které máme rádi, věnujeme otázkám, které nemohou být zodpovězeny.“ Rachel Naomi Remen

ALUMNI: KURZ PRO ABSOLVENTY 8TÝDENNÍCH KURZŮ

Kurz je určen absolventům 8týdenních kurzů, kteří chtějí dále rozvíjet svoji všímavost, poznávat mindfulness v nových souvislostech a žít více v přítomnosti. Na každém setkání probíhá společná praxe mindfulness a následná diskuse, která praxi reflektuje a dále prohlubuje. Každé setkání má své specifické téma, kterému se věnujeme. Součástí kurzu jsou dobrovolné úkoly, které vám pomohou nabyté poznatky uvést do praxe. 

Tímto kurzem otevírám nový cyklus kurzů pro ty, co již absolvovali základy mindfulness a chtějí svoji praxi dále rozvíjet. Každý cyklus bude zaměřený na jiná témata.

Aktuální informace ke kurzům (07. 09. 2021)

Na kurzu se budeme fyzicky potkávat v souladu s aktuálními nařízeními vlády. Tedy, pokud by to dočasně nešlo, pokračovali bychom online (přes aplikaci Zoom). 

mbsr
mbsr

STRUKTURA A PRŮBĚH ALUMNI

 • Šest (2,5 h) setkání

 • Vždy společná praxe (60 – 75 minut) s následnou diskusí

 • Šest nových témat týkající se mindfulness

 • Dobrovolné úkoly

CO JE V CENĚ 

 • Šest 2,5 h setkání

 • Handouty shrnující to podstatné

 • Možnost mi kdykoliv zavolat nebo napsat během celého kurzu

TERMÍNY ALUMNI

Kde: Limpid Works
Kdy: 18:00 – 20:30

 1. středa 10. 11.
 2. čtvrtek 18. 11. 18:30 – 21:00
 3. středa 24. 11.
 4. středa 1. 12.
 5. středa 8. 12.
 6. středa 15. 12. 

Cena: 3 700,- Kč

CO VÁS NA ALUMNI ČEKÁ

1. setkání: Představuji Four foundations of mindfulness. V souvislosti s tím se věnujeme  pomíjivosti – jak se projevuje v meditaci a v našem životě. Díky tomu můžeme více pochopit, jak funguje naše mysl a předcházet některým obtížným situacím.

2. setkání: Podíváme se na to, jakou roli hrají v mindfulness koncentrace, energie, víra a moudrost. Ukážeme si, co se děje, když nejsou v rovnováze. Zaměříme se na to, jak tyto aspekty rozvíjet a udržet v souladu.

3. setkání: Zaměříme se na všímavost ke svému tělu. Ukážeme si, co příliš velké identifikování se, anebo odstup od těla přinášejí. Podíváme se na to, co se můžeme díky vnímání svého těla dozvědět o své mysli a jak to využít ve svém životě.

4. setkání: Věnujeme se všímavosti k pocitům. Pocity mohou být skvělým způsobem, jak si uvědomit tendence své mysli ulpívat, potlačovat či příliš se identifikovat s tím, co právě zažíváme. Díky tomu se naučíte se svými pocity lépe pracovat. Představíme si také nové meditace. 

5. setkání: Zaměřujeme se na to, co vám může pomoci k větší spokojenosti a radosti, aniž byste si vytvářeli na něčem závislost – zaměřujeme se na laskavost, soucit, koncentrovanou mysl a jak díky tomu žít více v přítomnosti. 

6. setkání: Tématem setkání je štědrost, jakožto způsob, jak dál rozvíjet svoji spokojenost a radost během dne. Věnujeme se uzavření celého, šestitýdenního kurzu. 

Kurz můžete také uhradit pomocí Benefit plus. Kurz naleznete pod „provozovnou“ Bemindful.cz. Po uhrazení částky vás budu kontaktovat s dalšími informacemi. 

Kurz můžete také uhradit pomocí Benefit plus. Kurz naleznete pod „provozovnou“ Bemindful.cz. Po uhrazení částky vás budu kontaktovat s dalšími informacemi.