Mgr. Michal Dvořák

CFM Qualified MBSR Teacher

Mindful Eating Facilitator

2006 – současnost Lektor vzdělávacích kurzů pro firemní i neziskový sektor

2010 – 2015 Leadership training (Francie), Design Thinking (Velká Británie), Coaching training (Holandsko)

2010 – 2015 Psychoterapeutický výcvik v systému SUR

2016 Základní 8týdenní MBSR kurz (Rebecca Eldridge)

2017 8týdenní MBSR Fundamental (Carolyne West)

2018 Practise Teaching Intensive (Bob Stahl, Carolyne West, Christiane Wolf) – získání certifikátu CFM Qualified MBSR Teacher (tuto certifikaci mají v ČR včetně mě jen dvě osoby)

2018 Mindful Eating Facilitator (Judson Brewer)

2017 Sedmidenní mindfulness retreat (USA)

2017 Desetidenní Vipassana retreat (Polsko)

2018 Týdenní pobyt ve tmě (ČR)