KURZ MINDFULNESS II.

Prostor, jak dál pěstovat mindfulness. Kurz nabízí prohloubení vaší praxe, pravidelné setkávání ve skupině lidí s podobným zájmem, podporu a novou inspiraci. Nabízíme vám ucelený formát, který má za cíl vaši praxi všímavosti nejen oživit, ale hlavně ji prohloubit.

Principy kurzu:

 • delší společný čas. Každé setkání má délku tzv. celodenního (6 hodin). Díky tomu budeme mít dostatek času se věnovat intenzivně více tématům. Bude čas jak pro společné cvičení, tak i pro diskusi a také věnování se novým tématům. 
 • Celková (hodinová) délka kurzu odpovídá délce 8 týdenního kurzu. 
 • osobní vklad, sebezkušenost. Celý kurz stojí na tréninku, praxi, diskusích… 
 • kontinuita. Chceme, aby to setkáním nekončilo, ale abyste po každé neděli měli o čem přemýšlet. Vedle toho budete mít několik úkolů, které budeme probírat na dalším setkání. 
 • pravidelná praxe mezi setkáními. Rádi bychom, abyste po celou dobu kurzu pravidelně cvičili. Nebudeme kontrolovat, jak dlouho a jaké cvičení mindfulness doma provádíte, ale chtěli bychom vám i skrze tento kurz nabídnout další důvod proč pravidelně cvičit. 
 • uzavřená skupina. Jsme si vědomi, že síla kurzu tkví do velké míry i v síle skupiny. Celý kurz tak absolvuje stejná skupina lidí. Do kurzu se nepůjde přihlásit v jeho průběhu. 

Termíny: 

 • Neděle 28. 2. 2021 13.00 až 19.00
 • Neděle 11. 4. 2021 13.00 až 19.00
 • Neděle 16. 5. 2021 13.00 až 19.00
 • Neděle 20. 6. 2021 13.00 až 19.00

Lektoři: Michal Dvořák a Šimon Grimmich 

Kde: online (proběhne přes program Zoom)

Cena: 5 500 Kč

Co je v ceně: 

 • program
 • pracovní listy s probranými informacemi a úkoly na nadcházející týdny
 • audionahrávky cvičení
 • podporu po celou dobu kurzu (můžete nám v  průběhu napsat, zavolat)

Přihlášení probíhá e-mailem, napište mi na: info@bemindful.cz

Popis jednotlivých setkání 

1. Setkání: Laskavost a soucit se sebou

Na kurzech mindfulness rozvíjíme především všímavost. O laskavosti nebo soucitu se na kurzech sice mluví, ale často jim není věnována explicitní pozornost, a tak jsou vnímány spíše jako „vedlejší produkt“ praxe všímavosti nebo jako doporučený postoj. Proto bychom se na první setkání našeho kurzu zaměřili na to, jak rozvíjet laskavost a soucit, podíváme více do hloubky.

2. Setkání: Náročné emoce a vnitřní kritik

Jednou z hlavních příčin naši nespokojenosti jsou naše často nevědomě tvořené emoce. Všímavost nám může pomoci více vidět, co stojí za jednotlivými emocemi. Budeme zkoumat, jak si z nepříjemných emocí udělat svého dobrého rádce a jak se spřátelit s vnitřním kritikem. Všímavost nám může poskytnout dobrý základ, jak se s odvahou dívat hlouběji do našeho nitra a učit se zvládat a zklidňovat emoce pomocí laskavosti a soucitu. 

3. Setkání: Závislosti, utíkání, denní praxe, 5 překážek

V rámci tohoto setkání se podíváme na 5 překážek, které nám činí naši praxi obtížnější (touha, averze, netrpělivost, ospalost, pochyby), a zaměříme se na to, jak s nimi nejvhodněji pracovat. Vedle toho se zaměříme i na závislosti. Ukážeme si, jak závislosti vznikají a jak lépe zvládat naše automatické (závislostní) vzorce chování. Vyzkoušíme si techniky, které nám v tom pomohou. Následně se přesuneme do každodenní reality s cílem zmapovat si, co je dobré dělat (a nedělat) večer, ráno a během dne proto, abychom měli více energie, byli koncentrovanější, klidnější a také (ve svém důsledku) spokojenější. I tady budeme volně pokračovat v tématu závislostí, které doprovázejí naši každodenní realitu (mobilní telefon, jídlo, práce atd.). 

4. Setkání: Questioning a ne-já

Na posledním setkání se budeme zabývat technikou questioning, všímavým kladením otázek. Zkusíme si, jaké to je být v tichu a v klidu s otázkou, jaké nové perspektivy nebo pohledy se mohou objevit. Vedle toho se zaměříme na důležité téma pro meditaci, a sice na to, kdo je vlastně ten, kdo medituje? V meditační praxi často objevujeme, že to, čemu říkáme „já“ jsou často jen myšlenky nebo představy, které udržujeme. Na druhou stranu nám meditace může pomáhat v tom, abychom lépe vnímali to, kdo jsme a co je pro nás důležité. Proto se v závěrečné setkání zaměříme právě na „já“ a „ne-já“.

Co říkají o kurzu jeho absolventi

Za sebe mohu říct, že kurz mi dal opravdu hodně. Byla jsem vděčná za možnost si tímto kurzem projít. Za to, že jsem měla možnost znovu si připomenout, jak moc si každý jako jednotlivec myslíme, že jen my máme problémy, vnitřní pochyby o sobě, přehnané nároky na sebe, různé tenze, slabou vůli, emoce… a jak v tomhle ohledu jsme na tom většinou dost podobně. Jen to každý z nás může prociťovat jinak a jiné mohou být i naše reakce na stejný podnět. Díky kurzu jsem zjistila, že možnosti prozkoumávání vlastního bytí díky mindfulness jsou pro mne nevyčerpatelné. Že tato práce na sobě samé mne baví a naplňuje a přináší větší klid a spokojenost do mého života. Prostě že vidím výsledky. Bylo to fakt super! A v neposlední řadě díky moc za skvělé průvodcovství karanténou!
Kurz Mindfulness pro pokročilé pod vedením Michala a Šimona mohu jen doporučit. Moc milá setkání plná nov‎‎ých podnětů, inspirace a laskavosti. 
Pro mne bylo setkání s mindfulness velmi cennou zkušeností, se kterou dále pracuji!

Petra

Kurz Mindfulness pro pokročilé pod vedením Michala a Šimona mohu jen doporučit. Moc milá setkání plná nov‎‎ých podnětů, inspirace a laskavosti.
Pavla
Pro mne bylo setkání s mindfulness velmi cennou zkušeností, se kterou dále pracuji!
Jitka