KURZ PRO POKROČILÉ

Prostor, jak dál pěstovat mindfulness. Kurz nabízí prohloubení vaší praxe, pravidelné setkávání ve skupině lidí s podobným zájmem, podporu a novou inspiraci. Nabízíme vám ucelený formát, který má za cíl vaši praxi všímavosti nejen oživit, ale hlavně ji prohloubit.

Principy kurzu:

 • delší společný čas. Každé setkání má délku tzv. celodenního (5,5 hodiny). Díky tomu budeme mít dostatek času se věnovat intenzivně více tématům. Bude čas jak pro společné cvičení, tak i pro diskusi a také věnování se novým tématům. 
 • Celková (hodinová) délka kurzu odpovídá délce 8 týdenního kurzu. 
 • osobní vklad, sebezkušenost. Celý kurz stojí na tréninku, praxi, diskusích… 
 • kontinuita. Chceme, aby to setkáním nekončilo, ale abyste po každé neděli měli o čem přemýšlet. Vedle toho budete mít několik úkolů, které budeme probírat na dalším setkání. 
 • pravidelná praxe mezi setkáními. Rádi bychom, abyste po celou dobu kurzu pravidelně cvičili. Nebudeme kontrolovat, jak dlouho a jaké cvičení mindfulness doma provádíte, ale chtěli bychom vám i skrze tento kurz nabídnout další důvod proč pravidelně cvičit. 
 • uzavřená skupina. Jsme si vědomi, že síla kurzu tkví do velké míry i v síle skupiny. Celý kurz tak absolvuje stejná skupina lidí. Do kurzu se nepůjde přihlásit v jeho průběhu. 

Termíny: 

 • Neděle 1. 3. 2020 13.30 až 19.00
 • Neděle 5. 4. 2020 13.30 až 19.00
 • Neděle 10. 5. 2020 13.30 až 19.00
 • Neděle 7. 6. 2020 13.30 až 19.00

Lektoři: Michal Dvořák a Šimon Grimmich 

Kde: PRAHA 7

Cena: 6 500 Kč

Co je v ceně: 

 • program
 • pracovní listy s probranými informacemi a úkoly na nadcházející týdny
 • audionahrávky cvičení
 • podporu po celou dobu kurzu (můžete nám v  průběhu napsat, zavolat)

Přihlášení probíhá e-mailem, napište mi na: info@bemindful.cz

Popis jednotlivých setkání 

1. Setkání: Laskavost a soucit se sebou

Na kurzech mindfulness rozvíjíme především všímavost. O laskavosti nebo soucitu se na kurzech sice mluví, ale často jim není věnována explicitní pozornost, a tak jsou vnímány spíše jako „vedlejší produkt“ praxe všímavosti nebo jako doporučený postoj. Proto bychom se na první setkání našeho kurzu zaměřili na to, jak rozvíjet laskavost a soucit, podíváme více do hloubky.

2. Setkání: Náročné emoce a vnitřní kritik

Jednou z hlavních příčin naši nespokojenosti jsou naše často nevědomě tvořené emoce. Všímavost nám může pomoci více vidět, co stojí za jednotlivými emocemi. Budeme zkoumat, jak si z nepříjemných emocí udělat svého dobrého rádce a jak se spřátelit s vnitřním kritikem. Všímavost nám může poskytnout dobrý základ, jak se s odvahou dívat hlouběji do našeho nitra a učit se zvládat a zklidňovat emoce pomocí laskavosti a soucitu. 

3. Setkání: Závislosti, utíkání, denní praxe, 5 překážek

V rámci tohoto setkání se podíváme na 5 překážek, které nám činí naši praxi obtížnější (touha, averze, netrpělivost, ospalost, pochyby), a zaměříme se na to, jak s nimi nejvhodněji pracovat. Vedle toho se zaměříme i na závislosti. Ukážeme si, jak závislosti vznikají a jak lépe zvládat naše automatické (závislostní) vzorce chování. Vyzkoušíme si techniky, které nám v tom pomohou. Následně se přesuneme do každodenní reality s cílem zmapovat si, co je dobré dělat (a nedělat) večer, ráno a během dne proto, abychom měli více energie, byli koncentrovanější, klidnější a také (ve svém důsledku) spokojenější. I tady budeme volně pokračovat v tématu závislostí, které doprovázejí naši každodenní realitu (mobilní telefon, jídlo, práce atd.). 

4. Setkání: Questioning a ne-já

Na posledním setkání se budeme zabývat technikou questioning, všímavým kladením otázek. Zkusíme si, jaké to je být v tichu a v klidu s otázkou, jaké nové perspektivy nebo pohledy se mohou objevit. Vedle toho se zaměříme na důležité téma pro meditaci, a sice na to, kdo je vlastně ten, kdo medituje? V meditační praxi často objevujeme, že to, čemu říkáme „já“ jsou často jen myšlenky nebo představy, které udržujeme. Na druhou stranu nám meditace může pomáhat v tom, abychom lépe vnímali to, kdo jsme a co je pro nás důležité. Proto se v závěrečné setkání zaměříme právě na „já“ a „ne-já“.