FIREMNÍ KURZY MINDFULNESS

Věřím, že pokud jsou v rovnováze firemní cíle a potřeby zaměstnanců, mohou cíle i zaměstnanci společně a dlouhodobě růst. Mindfulness nabízí praktické nástroje, které pomáhají zaměstnancům lépe čelit každodennímu stresu, opakujícím se myšlenkám či stále novým vyrušením. Díky tomu mohou být jak produktivnější, tak i oporou pro sebe a svůj tým. 

FIREMNÍ KURZY MINDFULNESS

Věřím, že pokud jsou v rovnováze firemní cíle a potřeby zaměstnanců, mohou cíle i zaměstnanci společně a dlouhodobě růst.

PŘÍNOSY MINDFULNESS

Pro vaše zaměstnance

 • lepší schopnost regulovat stres, silné emoce

 • zvýšení osobní pohody a spokojenosti

 • snížení omílání stejných myšlenek

 • zlepšení spánku

 • zvýšenou koncentraci, vyšší empatii atd.

Pro vaši firmu

 • kvalitnější rozhodování, lepší koncentraci 

 • lepší vztahy, vyšší spokojenost na pracovišti

 • zvýšenou adaptabilitu na změnu

 • lepší zvládání práce pod tlakem

 • nižší míra onemocnění, větší efektivita

 

JAK KURZY PROBÍHAJÍ 

Zaměřujeme se na to, jak využívat mindfulness v pracovním prostředí. Trénujeme, jak být díky mindfulness pozornější či efektivněji zvládat náročné situace. Hlavními pilíři kurzů jsou:

 

 • Praktický trénink mindfulness dovedností.

 • Propojení s praxí – ukazujeme si, jak využívat mindfulness při prokrastinaci, ztrátě koncentrace či stresové reakci.

 • Teoretické zarámování, které nabízí hlubší vhled do tématu (například, jak mindfulness ovlivňuje fungování mozku při stresu; jak provádět všímavou komunikaci atd.).

PRO ROZVOJ MINDFULNESS NABÍZÍM

1 – 3h workshop – praktické základy

Workshop je vhodný pro seznámení se s tématem a osvojení si praktických základů, které si odnesete do svého osobního i pracovního života.

Nabízím i sérii na sebe volně navazujících workshopů na různá témata (všímavá komunikace, mindful eating, regulace stresu atd.).

 

Celodenní workshop – hlavní principy 

Ucelený formát plný praktických informací a cvičení, díky kterým si osvojíte to nejpodstatnější z mindfulness.

Workshop se zabývá využitím mindfulness v práci (koncentrace na práci, zvládání obtížné komunikace, regulace stresu, mindfulness během pracovního dne, atd.). 

5týdenní kurz – kontinuální práce

Kurz se zaměřuje na soustavné budování mindfulness dovedností a jejich aplikaci do praxe v rámci různých témat (stres, komunikace, stravování, pracovní rutiny, koncentrace, atd.). Součástí kurzu je i on-line podpora. 

Za pět týdnů si vybudujete systém zvyků, díky kterým bude pro vás jednoduší si získané dovednosti udržet a dále je rozvíjet. 

ZÁLEŽÍ MI NA VAŠEM VÝSLEDKU

Záleží mi na tom, abyste dokázali získané dovednosti dlouhodobě využívat, proto vždy nabízím účastníkům svých kurzů možnost zůstat v kontaktu a dále se mnou konzultovat cokoliv k mindfulness.

NAPIŠTE MI

Rád pro vás nachystám takovou podobu kurzu, která bude co nejlépe vyhovovat vašim potřebám a očekáváním.

3 + 2 =